4. A

AKTUALITY

Vzhledem k autálnímu stavu pandemie je zotavovací pobyt žáků zrušen.
Peníze budou vráceny zpět na Vaše účty. 

TŘÍDNICKÉ HODINY

Vždy od 7:00 do 7:45 h.
– čtvrtek 3. 10. 2019
– čtvrtek 17. 10. 2019
– čtvrtek 23. 1. 2020
– čtvrtek 12. 3. 2020 – zrušeno