Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov

AKTUALITY

Otevření základní a mateřské školy
23. 5. 2020

V základní škole budou probíhat školní aktivity ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků, skupiny jsou rozmístěny v budovách základní školy na ulicích Bílovecká 10 a Evžena Rošického podle kapacity tříd a dle délky doby, po kterou bude žák ve škole. Zařazení do skupin platí pro žáky, kteří se přihlásili do 15. 5. 2020. V úterý 19. 5. 2020 byli rodiče informováni, do které skupiny bylo jejich dítě zařazeno, čas nástupu do školy a další informace.

Mateřská škola je otevřena do 30. 6. 2020 na všech odloučených pracovištích, od 1. 7. do 14. 8. 2020 bude otevření dle prázdninového provozu.

Docházka žáků do školy a dětí do mateřské školy bude probíhat v souladu s pravidly pro pohyb žáků ve škole a dětí v mateřské škole dle dokumentu MŠMT o ochraně zdraví a provozu základních škol a mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Pravidla pro vstup do mateřských škol
20. 5. 2020

Bezpečnostní pravidla a důležité dokumenty pro vstup do MŠ.

VÍCE ZDE >>

Nabídka volného pracovního místa
20. 5. 2020

Volné pracovní místo – učitelka/učitel mateřské školy.

VÍCE ZDE >>

Pokyny k závěrečnému hodnocení
8. 5. 2020

Pokyn ředitelky školy k závěrečnému hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 naleznete v dokumentech školy.

VÍCE ZDE >>

Příprava žáků devátého ročníku
1. 5. 2020

Dne 12. 5. 2020 bude zahájena prezenční formou intenzivní příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky. Organizační rozpis výuky bude zákonným zástupcům zaslán mailem.

Oznámení školní jídelny
30. 4. 2020

Od pondělí 4. 5. 2020 výdej stravy pro cizí strávníky pouze do jídlonosičů od 10:00–10:30 hodin.
Prosíme o zvýšenou hygienu jídlonosičů.

Uvolňování mimořádných opatření
30. 4. 2020

Vážení rodiče!
Jak jistě víte, vláda přistupuje k uvolňování mimořádných opatření a od 25. 5 .2020 umožní osobní přítomnost žáků 1. stupně ve vzdělávacích aktivitách ve školách formou školních skupin. Nebude se jednat o klasickou výuku, ale žáci budou vypracovávat úkoly zadané distanční formou. Účast žáků je dobrovolná.

VÍCE ZDE >>

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Iveta Komorášová

 +420 596 961 425
iveta.komorasova@zssvinov.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY
Mgr. Petra Bystroňová

zástupkyně ředitelky pro ZŠ
+420 703 144 709
petra.bystronova@zssvinov.cz

Bc. Eva Ulmannová

zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
+420 703 141 902 
eva.ulmannova@zssvinov.cz

KONTAKTY
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace

Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov
telefon/fax: +420 596 961 425
mobil: +420 734 201 859
e-mail: zssvinov@zssvinov.cz
ID schránky: dxkt622
IČ: 70641871