Zápisy z bloku Atmosféra nleznete ZDE

Opisuj si vždy jen zápisy těch kapitol, které jsme již probrali (NE DALŠÍ)!!!

Zápis ke kapitole Působení povrchové tekoucí vody z bloku LITOSFÉRA naleznete ZDE

Zápis ke kapitole Povrch Země jako výsledek působení přírodních činitelů z bloku LITOSFÉRA naleznete ZDE

V pondělí 10. 12. budete psát kontrolní práci z celého bloku LITOSFÉRA

Zápis ke kapitole Vznik pohoří z bloku LITOSFÉRA naleznete ZDE

Zápis ke kapitole Zvětrávání a činnost větru z bloku LITOSFÉRA naleznete ZDE. Obrázky jednotlivých činitelů zvětrávání, pokud nebudeš chtít, nemusíš kreslit všechny. Stáčí 1-2 obrázky, které si vybereš.

Oba zápisy si připravte na následující hodinu zeměpisu (pondělí 3. 12.)

Kapitolu Zemětřesení a sopečná činnost z bloku LITOSFÉRA naleznete ZDE

Obrázek průřeru sopkou si NEKRESLETE!!! Místo něj si vlepte obrázek sopky, který jste dostali v páteční hodině zeměpisu.

Zde najdete odkaz na pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kterou máte na čtvrtek (22. 11.) za DÚ doposlouchat. 

Odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=-YgqGoJMaGc

Zápis k prvním dvěma kapitolám bloku Litosféra naleznete ZDE

Na konci října se v naší třídě objevila nějaká strašidla a příšerky. Nedalo nám to a museli jsme si tuto událost zdokumentovat. Zároveň jsme si na tento den vyzdobili nástěnku, abychom prožili tu správnou atmosféru :-). 

201

Úvodní stranu ke Krajinné sféře naleznete ZDE