MŠ Polanecká

PROVOZ MŠ od 1.9.2020 6:00 – 16:00

Děti budou v MŠ bez roušek . Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že předávají dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci. Přivádění dětí do školky: 6:00 – 8:00 Odvádění dětí po obědě: 12:00 – 12:20 Odvádění dětí po odpolední svačině 14:30 – 16:00