MŠ Polanecká

PROVOZ MŠ od 1. 9. 2020 6:00–16:00

Děti budou v MŠ bez roušek. Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že předávají dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci.
Přivádění dětí do školky: 6:00–8:00
Odvádění dětí po obědě: 12:00–12:20
Odvádění dětí po odpolední svačině 14:30–16:00

Online výuka pro předškoláky

Pro rodiče předškoláků, kteří nechodí z důvodu covidu 19, nebo jsou nemocní do MŠ.
Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

• společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry,

• věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte,

• s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky,
• zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…),
• podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…),
• zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…),
• dbejte na pravidelný režim,
• podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…),
• využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…),
• povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité,


Pro děti, které nebudou v MŠ celý týden, budeme zasílat e-mailem úkoly na vypracování.