MŠ Rošického

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Změna organizace provozu mateřské školy v Ostravě – Svinově
pro školní rok 2019 – 2020
V době letních prázdnin budou od 15.8.2020 do 31.8.2020
uzavřeny všechny budovy MŠ.
Děkujeme za pochopení

Pravidla vstupu do MŠ zůstávají stejná
Přivádění dětí do školky 6:00 – 8:00
Zákonní zástupci jsou zodpovědní
za to, že předávají dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě
se známkami nemoci.


Odvádění dětí po obědě
12:00 – 12:20
Odvádění dětí po odpolední svačině 14:15 – 16:30