MŠ Rošického

 PROVOZ MŠ od 1.9.2020     
6:00 – 16:30

Děti budou v MŠ bez roušek.
Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že předávají dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění.
Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
nepřijmout dítě se známkami nemoci.

Přivádění dětí do školky: 6:00 – 8:00
Odvádění dětí po obědě: 12:00 – 12:20
Odvádění dětí po odpolední svačině: 14:15 – 16:30