MŠ Stanislavského

Provoz MŠ od 1. 9. 2020      6:00–16:00
Děti budou v MŠ bez roušek

Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že přivádějí dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci.

Přivádění dětí do školky: 6:00–8:00
Odvádění dětí po obědě: 12:00–12:20
Odvádění dětí po odpolední svačině: 14:15–16:00

Připravované akce na školní rok 2020/2021


15.1.2021 v 9 hodin – KOUZELNÍK ALEŠ


 Podrobnější informace před plánovanou akcí najdete  na nástěnce nebo u p.uč na třídách

ON LINE PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA

Pro rodiče předškoláků, kteří nechodí do MŠ z důvodu covidu 19 nebo jsou nemocní
Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:
– věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte,
– společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry,
– s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky,
– zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…),
– podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…),
– zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny,
o zvířata…),
– dbejte na pravidelný režim,
– podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály
před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…),
– využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…),
– povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem
nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace,
je to pro ně důležité,
Pro děti, které nebudou v MŠ celý týden, budeme zasílat e-mailem úkoly na vypracování.