MŠ Stanislavského

Provoz MŠ od 1. 9. 2020      6:00–16:00
Děti budou v MŠ bez roušek

Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že přivádějí dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci.

Přivádění dětí do školky: 6:00–8:00
Odvádění dětí po obědě: 12:00–12:20
Odvádění dětí po odpolední svačině: 14:15–16:00

Připravované akce na školní rok 2020/2021


5. 11. Uspávání broučků

10. 11. Vánoční fotografování dětí

 Podrobnější informace před plánovanou akcí najdete  na nástěnce nebo u p.uč na třídách