Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: p. Soňa Geryková
Telefon: +420 596 961 521
E-mail: sona.gerykova@zssvinov.cz
Připomínky a náměty ke stravování: jidelnasvinov@seznam.cz

Výdej stravy

30. 1. 2020 10:45–13:00 hodin
31. 1. 2020 10:00 –11:00 hdin


Provoz jídelny o jarních prázdninách
10. 2.–14. 2. 2020
10:00–11:15 hodin

Navýšení cen stravného od 1. 1. 2020

Kategorie MŠ 3–6 let  2x svačina + oběd 38,– Kč
                                       1x svačina + oběd 30,– Kč
                  MŠ 7–10 let 2x svačina + oběd 42,– Kč
                                        1x svačina + oběd 34,– Kč
                  MŠ 3–6 let 1x svačina 9,– Kč
                  MŠ 7–10 let 1x svačina 11,– Kč
                  ZŠ 7–10 let oběd 28,– Kč
                  ZŠ 11–14 let oběd 30,– Kč
                  ZŠ 15 let a více oběd 32,– Kč
                  Ostatní cizí strávníci oběd 65,– Kč
Poslední navýšení cen stravného proběhlo 1. 1. 2018

Prodej obědů a úhrada úplaty na únor 2020

středa 29. 1. od 6:00–14:00 hod
  čtvrtek 30. 1. od 6:00–13:00 hod
Pokud si nezakoupíte stravenky do 31. 1. 2020 na měsíc únor, dne 3. 2. 2020 nebudete mít nárok na oběd.
Cena

7–10 let 15 x 28,– = 420,–
11–14 let 15 x 30,– = 450,–
15 let a více 15 x 32,– = 480,–
Dospělí 15 x 65,– = 1300,–

cel. 3–6 let 15 x 38,– = 760,–
cel. 7–10let 15  x 42,– = 840,–
pol. 3–6 let 15 x 30,– = 600,–
pol. 7–10 let 15 x 34,– = 680,–
Úplata za pobyt v MŠ činí 480,–
Výběr se provádí hotově na ZŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov
v kanceláři vedoucí ŠJ, nebo na účet 1649334309/0800 (nezapomínejte na variabilní symbol dítěte).

Navýšení úplaty v MŠ od 1. září 2019

S platností od 1. 9. 2019 navyšujeme cenu úplaty v MŠ.
Dítě celodenní – 480 Kč/měsíc
Dítě polodenní – 480 Kč/měsíc
Dítě čtyřhodinové – 320 Kč/měsíc
Bezúplatné předškolní vzdělávání v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v případě odkladu povinné školní docházky)

Neodhlášená strava

Z důvodu neodhlašování stravy v době nepřítomnosti žáků ve škole upozorňujeme:
stravování žáků se uskutečňuje dle Školského zákona č.561/2004 Sb., §119
pouze v době jejich pobytu ve škole.
V první den nepřítomnosti žáka lze oběd ve školní jídelně vyzvednout. V dalších dnech je pak nutné oběd odhlásit (do 14:00 hodin předešlého dne), protože se již nejedná o zvýhodněné školní stravování dotované státem.
Pokud nebude oběd odhlášen, budou započítány k úhradě ostatní náklady, tj. věcná a mzdová režie. Doplatek činí + 34,– Kč za jeden oběd!
Toto opatření vyplývá z Vyhlášky 107/2005 Sb., §4 odst. 9 o školním stravování.

Jídelníček

Jídelní lístek, přihlašování a odhlašování obědů online – výdejna Bílovecká 10.

Jídelní lístek, přihlašování a odhlašování obědů online – výdejna E. Rošického.

Alergeny

Seznam alergenů získáte kliknutím na tlačítko.