Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: p. Soňa Geryková
Telefon: +420 596 961 521
E-mail: sona.gerykova@zssvinov.cz
Připomínky a náměty ke stravování: jidelnasvinov@seznam.cz

Prodej obědů a úhrada úplaty na říjen 2019

pátek 27. 9. od 6:00–12:30 hod
pondělí 30. 9. od 6:00–13:30 hod
Pokud si nezakoupíte stravenky do 30. 9. 2019 na měsíc říjen, dne 1. 10. 2019 nebudete
mít nárok na oběd.
Cena

7–10 let 20 x 25,– = 500,–
11–14 let 20 x 27,– = 540,–
15 let a více 20 x 29,– = 580,–
Dospělí 22 x 61,– = 1342,–

cel. 3–6 let 22 x 35,– = 770,–
cel. 7–10let 22 x 39,– = 858,–
pol. 3–6 let 22 x 28,– = 616,–
pol. 7–10 let 22 x 32,– = 704,–
Úplata za pobyt v MŠ činí 480,–
Výběr se provádí hotově na ZŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov
v kanceláři vedoucí ŠJ, nebo na účet 1649334309/0800 (nezapomínejte na variabilní symbol dítěte).

Navýšení úplaty v MŠ od 1. září 2019

S platností od 1. 9. 2019 navyšujeme cenu úplaty v MŠ.
Dítě celodenní – 480 Kč/měsíc
Dítě polodenní – 480 Kč/měsíc
Dítě čtyřhodinové – 320 Kč/měsíc
Bezúplatné předškolní vzdělávání v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v případě odkladu povinné školní docházky)

Neodhlášená strava

Z důvodu neodhlašování stravy v době nepřítomnosti žáků ve škole upozorňujeme:
stravování žáků se uskutečňuje dle Školského zákona č.561/2004 Sb., §119
pouze v době jejich pobytu ve škole.
V první den nepřítomnosti žáka lze oběd ve školní jídelně vyzvednout. V dalších dnech je pak nutné oběd odhlásit (do 14:00 hodin předešlého dne), protože se již nejedná o zvýhodněné školní stravování dotované státem.
Pokud nebude oběd odhlášen, budou započítány k úhradě ostatní náklady, tj. věcná a mzdová režie. Doplatek činí + 34,– Kč za jeden oběd!
Toto opatření vyplývá z Vyhlášky 107/2005 Sb., §4 odst. 9 o školním stravování.

Jídelníček

Jídelní lístek, přihlašování a odhlašování obědů online – výdejna Bílovecká 10.

Jídelní lístek, přihlašování a odhlašování obědů online – výdejna E. Rošického.

Alergeny

Seznam alergenů získáte kliknutím na tlačítko.