Školní parlament

ZPRÁVA Z PARLAMENTU ŠKOLY

Dne 12. 9. 2019 jsme zahájili činnost našeho školního parlamentu v letošním školním roce. Schůzky budou probíhat každý čtvrtek o velké přestávce. Očekáváme, že se do naší práce zapojí i mladší žáci z prvního stupně. V následujícím týdnu proběhnou volby zástupců tříd a následně stanovíme radu parlamentu, která schůzky parlamentu povede. Očekáváme podnětné nápady pro zapojení jednotlivých tříd do dění v naší škole. Sledujte informace na naší nástěnce!!!
PŘEJEME VŠEM ŽÁKŮM ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK A VYUČUJÍCÍM TY NEJLEPŠÍ ŽÁKY.

Na první schůzce parlamentu jsme si stanovili následující úkoly

1. Vybrat zástupce tříd do školního parlamentu pro tento školní rok.
2. Prodiskutovat způsob organizace SOUTĚŽE MASEK ke svátku HALLOWEEN.
3. Připomenout 101. VÝROČÍ vzniku samostatného československého státu.
4. Dbát na TŘÍDĚNÍ ODPADU ve třídách.
5. Pokračovat ve SBĚRU PLASTOVÝCH VÍČEK pro chlapce na vozíčku.
6. Zorganizovat SBĚR použitých, ale stále ještě pěkných DÁMSKÝCH KABELEK pro charitativní účely.