Školní parlament

V novém kalendářním roce jsme zahájili novou tradici pod názvem

Beseda se zajímavou osobností

Každý rok bychom rádi pozvali nějakou zajímavou osobnost, která by nám poradila, jak se stát v životě úspěšným člověkem a motivovala nás k lepším studijním výsledkům.
V den, kdy jsme dostali pololetní vysvědčení, nás navštívil voják české armády, který se zúčastnil zahraniční mise v Afganistánu. Jeho vyprávění doprovázené fotografiemi bylo velmi zajímavé. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o tomto státu a také to, že mise našich vojáků v Afganistánu patří k těm nejnáročnějším. Povolání vojáka je tedy vhodné pouze pro velmi fyzicky i psychicky zdatné jedince.

Uvítali jsme advent

Na pátek 29. listopadu připravili členové parlamentu setkání na chodbě u klavíru. Tentokrát proto, abychom si připomněli, že se blíží Vánoce. Pověděli jsme si, co to je advent a kdy letos začíná. Pozvali jsme i paní ředitelku, která nám všem připomněla, že Vánoce nejsou jen časem dárků, ale i časem, kdy bychom měli myslet na druhé, a pak slavnostně zapálila první svíčku na našem adventním věnci. S paní učitelkou Kubenkovou jsme si zazpívali první koledy a budeme se těšit na každý pátek až do Vánoc, abychom se zase sešli, zapálili další svíčky a zazpívali si.

17. listopadu jsme oslavili 30 let svobody

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce jsme vyzdobili naše chodby hesly, která provolávali studenti v roce 1989, připravili jsme krátkou připomínku tohoto výročí do školního rozhlasu a atmosféru revolučního roku nám připomněla písnička „Modlitba pro Martu“. O průběhu revoluce jsme si pak povídali v hodinách výchovy k občanství.

101. výročí vzniku samostatné Československé republiky

Ach synku, synku

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 jsme v předstihu oslavili 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Naše žákyně zahrály na klavír několik českých písniček a s paní učitelkou Kubenkovou jsme si zazpívali nejoblíbenější písničku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka „ Ach synku, synku“. Nakonec jsme se občerstvili staročeskou bábovkou.

Sbírka

V říjnu jsme uspořádali bleskovou sbírku starého papíru na podporu našeho bývalého žáka, který trpí závažnou chorobou. Výtěžek jsme věnovali na transparentní účet, ze kterého bude hrazena finančně náročná léčba. Všem žákům i učitelům, kteří nejsou lhostejní a do sbírky se zapojili, velmi děkujeme.

Na první schůzce parlamentu jsme si stanovili následující úkoly

1. Vybrat zástupce tříd do školního parlamentu pro tento školní rok.
2. Prodiskutovat způsob organizace SOUTĚŽE MASEK ke svátku HALLOWEEN.
3. Připomenout 101. VÝROČÍ vzniku samostatného československého státu.
4. Dbát na TŘÍDĚNÍ ODPADU ve třídách.
5. Pokračovat ve SBĚRU PLASTOVÝCH VÍČEK pro chlapce na vozíčku.
6. Zorganizovat SBĚR použitých, ale stále ještě pěkných DÁMSKÝCH KABELEK pro charitativní účely.