Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

e-mail: andrea.harazinova@zssvinov.cz
konzultace:
úterý 12:30–14:00
čtvrtek 10:00–11:30
mimo úřední hodiny po domluvě

Mgr. Andrea Harazinová
Výchovný poradce

e-mail: alexandra.vavrosova@zssvinov.cz
konzultace:
čtvrtek 10:00–10:45
mimo úřední hodiny po domluvě


Mgr. Alexandra Vavrošová
VÍCE ZDE
Metodik prevence

e-mail: svatava.zeinerova@zssvinov.cz
konzultace:
čtvrtek 10:00–10:45
mimo úřední hodiny po domluvě


Mgr. Svatava Zeinerová

Nebezpečí na internetu…

Se stále rychlejším rozvojem informačních technologií dochází i k novým druhům nebezpečí – ztráty soukromí, rizika prozrazení diskrétních informací, ale i možnostem zneužívání dětí.
Na adrese seznamsebezpecne.cz si můžete prohlédnout film společnosti Seznam.cz určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.
Spoustu dalších informací můžete získat také na webech věnovaných právě bezpečnosti na internetu. Jsou jimi například saferinternet.cz, e-bezpeci.cz a slovenský server ovce.sk