4. A

Vítejte ve třídě 4. A

Aktuality

Do 31. 3. zaplatit zotavovací pobyt na účet školy. Informace k platbě dostaly děti na lístečcích nebo je máte v komens na bakalářích.

Plán akcí

Pá 24. 3. – M geom. (2. sk.) – test (rýsování a vlastnosti čtverce a obdélníku) 
Út 28. 3. – Pří – test (ekosystémy)
St 29. 3. – M (2. sk.) – test (čísla do milionu) 
Čt 30. 3. – AJ (1. sk.) – test (4. lekce)
Pá 31. 3. – Exkurze do ZOO (rozlučka)

Plán učiva

20. – 24. března

ČJ – vzory rodu mužského

M
 (sk. 2) – čísla do milionu – rozklad čísla, porovnávání, zaokrouhlování


AJ – popis zvířat, věty se slovesem have got
Vla – dějepis – Lucemburkové
zeměpis – ČR – vodstvo


Pří
– projekt RYBY

Reflexe

13. – 17. března

ČJ – Žáci zvládají určovat životnost. Ke konci týdne jsme si vysvětlili určování vzorů. Toto budeme procvičovat ještě příští týden.

M (sk. 2) – Čtení a zápis čísel do milionu žákům většinou jde. V číselné ose se někteří orientují hůře.

AJ (sk. 1) – Slovní zásobu žáci ovládají až na pár nejnovějších slovíček. Popis zvířete v angličtině si přeloží. Náročnější je, když mají sami vytvořit anglickou větu.

Vla – V dějepise končíme téma Přemyslovců a napíšeme si test. V zeměpise jsme si v mapě vyhledali největší řeky, rybníky, jezera a přehrady ČR.

Pří – Žáci dokončili práci na sešitu „ekosystémy“, ve kterém měli vždy popsat daný ekosystém, vybrat zástupce rostlin a živočichů a zjistit o nich nějakou informaci. 

Je 31. ledna 2023 a my máme úspěšně za sebou 1. pololetí 4. ročníku. Výpisy z vysvědčení předány, rady do dalšího pololetí vyřčeny. Chvilinka odpočinku a hurá do dalšího vzdělávání.