Covid 2021

Od 1. 3. 2021 budou v Ostravě v provozu určené MŠ a ZŠ – viz Příloha č. 1, které budou zajišťovat péči o děti a žáky (3 až 10 let) zaměstnanců určených profesí kritické infrastruktury škol – viz Příloha č. 2. Provozní doba pohotovostních škol je dána od 6 do 18 hod. V případě zájmu ze strany rodičů – prosíme již o přímou komunikaci se školami.

Příloha č. 1


Příloha č. 2:

Do výše uvedených škol mohou být umístěny děti ve věku od tří do desíti let. Výčet zaměstnání:
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
– pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci České pošty,
a to bez ohledu na to, zda jsou jejich děti žáky určené školy.