MŠ Polanecká

PROVOZ MŠ 
6:00-16:00

ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023
Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že předávají dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci.
Přivádění dětí do mateřské školy: 6:00-8:00
Odvádění dětí po obědě: 12:00-12:20
Odvádění dětí po odpolední svačině 14:30-16:00

AKCE
BŘEZEN / DUBEN 2023


28.3.2023 Planetáium Ostrava
 podrobnější informace naleznete na nástěnce v MŠ

30.3. VELIKONOČNÍ DÍLNY S RODIČI 15:00 hod

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok 2022/2023
zaklepal na dveře naší mateřské školy.

Paní učitelky přivítaly jak stávající, tak i nově příchozí děti ve třídách „Berušky“ a „Motýlci“.
Každý školní rok je pro děti vstupem do neznáma, pro zaměstnance velkou výzvou ukázat dětem, jak zvládat pochybnosti a připravit je na budoucnost.