MŠ Polanecká

Navýšení úplaty v MŠ od 1. září 2023

S platností od 1. 9. 2023 navyšujeme cenu úplaty v MŠ.
Dítě celodenní – 540 Kč/měsíc
Dítě polodenní – 540 Kč/měsíc
Dítě čtyřhodinové – 360 Kč/měsíc
Bezúplatné předškolní vzdělávání v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v případě odkladu povinné školní docházky)

PROVOZ MŠ 
6:00-16:00

ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023
Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že předávají dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci.
Přivádění dětí do mateřské školy: 6:00-8:00
Odvádění dětí po obědě: 12:00-12:20
Odvádění dětí po odpolední svačině 14:30-16:00

mobilní tel: +420 702 235 534  

AKCE 2024

Kurz plavání od 10.4.2024 – 9 lekcí
poslední lekce se uskuteční 26.6.2024

Škola v přírodě 17.6. – 21.6.2024 Žimrovice

Bližší informace naleznete na nástěnce MŠ