MŠ Polanecká

PROVOZ MŠ 
6:00-16:00

ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že předávají dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci.
Přivádění dětí do mateřské školy: 6:00-8:00
Odvádění dětí po obědě: 12:00-12:20
Odvádění dětí po odpolední svačině 14:30-16:00

AKCE
PROSINEC 2022

6.12.2022
dopolední „Mikulášská nadílka“ v MŠ
 

13.12.2022
Divadlo „Smíšek“ v MŠ „O líném Honzovi“

15.12.2022

AKCE S RODIČI:
– Vánoční dílničky
– Vánoční jarmark v MŠ
– Vánoční „Perníčkobraní“

20.12.2022
Vánoční dopoledne u stromečku

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok 2022/2023
zaklepal na dveře naší mateřské školy.

Paní učitelky přivítaly jak stávající, tak i nově příchozí děti ve třídách „Berušky“ a „Motýlci“.
Každý školní rok je pro děti vstupem do neznáma, pro zaměstnance velkou výzvou ukázat dětem, jak zvládat pochybnosti a připravit je na budoucnost.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ

VE STŘEDU 15.9.2021 V 15.30 HODIN,
V MŠ POLANECKÁ

Zápis do MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 (číslo jednací: MSMT-6651/2021-1)
Z důvodu mimořádných opatření bude zápis dětí do mateřských škol probíhat bez přítomnosti dětí.
Od 2. května 2021 do 16. května 2021 bude na webových stránkách školy spuštěna aplikace online zápisu.
Od 24. 4. 2021 budou na webových stránkách školy www.zssvino.cz zveřejněny aktuální informace o zápisu.

Online výuka pro předškoláky

Pro rodiče předškoláků, kteří nechodí z důvodu covidu 19, nebo jsou nemocní do MŠ. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

• společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry,

• věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte,

• s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky,
• zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…),
• podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…),
• zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…),
• dbejte na pravidelný režim,
• podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…),
• využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…),
• povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité,


Pro děti, které nebudou v MŠ celý týden, budeme zasílat e-mailem úkoly na vypracování.