MŠ Stanislavského

Provoz MŠ od 1.9.2021

Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že předávají dítě zcela zdravé, bez respiračních onemocnění. Pedagogičtí pracovníci mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci.

Provozní doba
6:00-16:00
Přivádění dětí do školky
6:00-8:00
Odvádění dětí po obědě
12:00-12:20
Odvádění dětí odpoledne
14:15-16:00

Akce naší mateřské školy
školní rok 2021-2022


V této záložce najdete informace o akcích a událostech, které se konají v naší mateřské škole. Bližší informace vždy naleznete na nástěnkách v každé třídě. Informace Vám také rády poskytnou paní učitelky.

Akce s pevným termínem  
Od 20. 4. 2022 – 22. 6. 2022 (každou středu) – plavání (pro starší děti)
22. 4. 2022 – Kouzelník Aleš – Kouzelná dopravní školička 

25. 4. 2022 – Prohlídka MŠ – Den otevřených dveří v 15:30 
6 – 10. 6 2022 – Škola v přírodě – RS Budoucnost, Frýdlant nad Ostravicí
(pro starší děti) 
2. 5. 2022 – Zápis do MŠ (elektronicky)  30. 5. 2022 – Focení dětí 
14. 6. 2022 – Projektový den mimo MŠ v Milíkově
Červen – Pasování na školáky