Projekty

Projekty ve školním roce

2020/2021

Projekty ve školním roce

2019/2020

Projekty ve školním roce

2018/2019

Projekty ve školním roce

2017/2018

Projekty ve školním roce

2016/2017

Projekty ve školním roce

2015/2016

Archív – projekty ve školním roce

2014/2015 a dříve

Aktivity:
2.I/5 Chůva – personální podpora (MŠ)
2.I/13 Realizovaný projektový den mimo školu (MŠ)
2.II/3 Školní psycholog (ZŠ)
2.II/5 Školní kariérový poradce (ZŠ)
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (ZŠ)
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/20 Projektový den mimo školu (ZŠ)
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD
2.V/12 Projektový den v ŠD
2.V/13 Projektový den mimo ŠD

Fyzická realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.