Školní akce

Akce ve školním roce

2022/2023

Akce ve školním roce

2021/2022

Akce ve školním roce

2020/2021

Akce ve školním roce

2019/2020

Akce ve školním roce

2018/2019

Momentky z akcí najdete také na školním instagramu, případně na stránkách tříd

https://www.instagram.com/zssvinov/
https://www.zssvinov.cz/stranky-trid/

Předvánoční dopoledne

Poslední předvánoční pondělí si žáci druhého stupně zpestřili sportovně zážitkovým programem. V rámci ročníků obcházeli několik stanovišť různorodě zaměřených. V přízemí si mohli vyrobit svoji vlastní speciální placku, ať už pro sebe, nebo jako malou pozornost pro někoho blízkého.
První patro bylo zasvěceno technice, na chodbách se stavěly dráhy pro ozoboty a v učebně fyziky a chemie se pracovalo se speciálními elektronickými stavebnicemi Boffin, z nichž lze poskládat až sto různých projektů.
V obou tělocvičnách pak mohli všichni dle libosti vybít přebytečnou energii, a to doslova. Ve velké tělocvičně se ročníky utkaly ve vybíjené, v malé tělocvičně se pak skákalo do výšky. I když, nutno podotknout, občas se i podlézalo a ani skoky střemhlav nebyly výjimečné.
V prostoru před tělocvičnou se „pinpongovalo“, zapojili se opravdu všichni, takže když došly pálky, odbíjelo se i alternativními předměty jako lopatkami, papuči apod.
Vydařené dopoledne!

Mgr. Alexandra Vavrošová

Webinář E-Bezpečí

V prvním únorovém týdnu se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili webinářů v rámci projektu E-Bezpečí – Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem besedy byla kyberšikana. Během dvouhodinového webináře se hovořilo především o nebezpečných jevech spojených s používáním internetu a mobilních telefonů, rizicích používání sociálních sítí, ověřování informací na internetu, o kyberšikaně, kybergroomingu, … Žáci se v průběhu celé besedy aktivně zapojovali do jejího průběhu, ať už hlasováním, kdy se formou ankety vyjadřovali k probíraným otázkám a námětům, nebo kladením otázek prostřednictvím chatu popř. po zapnutí mikrofonu i přímým zapojením do diskuse. Právě hlasovací ankety sklidily u žáků největší odezvu. Velice kladně byly žáky hodnoceny i uváděné případy, které se staly a řešily buď u nás, nebo v zahraničí, a jimiž byly celé besedy prokládány.
Cílem tohoto programu byla snaha přispět k budování zdravého a zodpovědného přístupu žáků k internetu a online službám, ovlivnění jejich postojů k internetové agresi, dlouhodobým cílem pak budování zdravého školního klimatu (s cílem minimalizovat riziko vzniku kyberšikany).
Protože žáci i učitelé velice kladně hodnotili téma i samotnou úroveň webinářú, je naše škola připravena v projektech E-Bezpečí i nadále pokračovat a již nyní se domlouvá další spolupráce.

Mgr. Svatava Zeinerová
Školní metodik prevence

Testování nových učebnic Informatiky

Žáci 5.A se v tomto školním roce účastní pilotního ověřování nových učebnice informatiky, které odpovídají plánovaným změnám RVP. Více informací k ověřování naleznete na stránkách https://imysleni.cz/ucebnice/pokusne-overovani.

kolotoč 1kolotoč 2

Exkurze do Vídně 2019


V úterý 10. prosince 2019 v časných ranních hodinách vyrazili žáci 7. –9. ročníku na exkurzi do Vídně, která nás uvítala slunečným a lehce mrazivým počasím. Prohlídku města jsme započali v poklidném Schonbrunu, pak následovalo poněkud rušnější a lidnatější centrum. Zhlédli jsme Burgtheater, Wiener Oper, Rathaus, Muzea na náměstí Marie Terezie, Muzejní čtvrť, Hofburg, Albertinu a Stephansdom. Asi největším zážitkem byla prohlídka Haus des Meeres a návštěva vánočních trhů na mnoha náměstích. Nakonec jsme mohli obdivovat okázalou vánoční výzdobu honosných vídeňských ulic. Tím se s námi bohatá a světélkující metropole rozloučila a my se mohli vrátit domů.