Školní akce

Akce ve školním roce

2020/2021

Akce ve školním roce

2019/2020

Akce ve školním roce

2018/2019

Webinář E-Bezpečí

V prvním únorovém týdnu se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili webinářů v rámci projektu E-Bezpečí – Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem besedy byla kyberšikana. Během dvouhodinového webináře se hovořilo především o nebezpečných jevech spojených s používáním internetu a mobilních telefonů, rizicích používání sociálních sítí, ověřování informací na internetu, o kyberšikaně, kybergroomingu, … Žáci se v průběhu celé besedy aktivně zapojovali do jejího průběhu, ať už hlasováním, kdy se formou ankety vyjadřovali k probíraným otázkám a námětům, nebo kladením otázek prostřednictvím chatu popř. po zapnutí mikrofonu i přímým zapojením do diskuse. Právě hlasovací ankety sklidily u žáků největší odezvu. Velice kladně byly žáky hodnoceny i uváděné případy, které se staly a řešily buď u nás, nebo v zahraničí, a jimiž byly celé besedy prokládány.
Cílem tohoto programu byla snaha přispět k budování zdravého a zodpovědného přístupu žáků k internetu a online službám, ovlivnění jejich postojů k internetové agresi, dlouhodobým cílem pak budování zdravého školního klimatu (s cílem minimalizovat riziko vzniku kyberšikany).
Protože žáci i učitelé velice kladně hodnotili téma i samotnou úroveň webinářú, je naše škola připravena v projektech E-Bezpečí i nadále pokračovat a již nyní se domlouvá další spolupráce.

Mgr. Svatava Zeinerová
Školní metodik prevence

Testování nových učebnic Informatiky

Žáci 5.A se v tomto školním roce účastní pilotního ověřování nových učebnice informatiky, které odpovídají plánovaným změnám RVP. Více informací k ověřování naleznete na stránkách https://imysleni.cz/ucebnice/pokusne-overovani.

kolotoč 1kolotoč 2

Exkurze do Vídně 2019


V úterý 10. prosince 2019 v časných ranních hodinách vyrazili žáci 7. –9. ročníku na exkurzi do Vídně, která nás uvítala slunečným a lehce mrazivým počasím. Prohlídku města jsme započali v poklidném Schonbrunu, pak následovalo poněkud rušnější a lidnatější centrum. Zhlédli jsme Burgtheater, Wiener Oper, Rathaus, Muzea na náměstí Marie Terezie, Muzejní čtvrť, Hofburg, Albertinu a Stephansdom. Asi největším zážitkem byla prohlídka Haus des Meeres a návštěva vánočních trhů na mnoha náměstích. Nakonec jsme mohli obdivovat okázalou vánoční výzdobu honosných vídeňských ulic. Tím se s námi bohatá a světélkující metropole rozloučila a my se mohli vrátit domů.