Školní družina

Školní družina Bílovecká 10

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování, a to v čase 6:00–8:00 a 11:30–16:30.
Telefon: 596 961 425

Vedoucí vychovatelka:
Simona Burdíková – simona.burdikova@zssvinov.cz
Vychovatelky:
Jana Kutačová – jana.kutacova@zssvinov.cz
Renata Zálesná – renata.zalesna@zssvinov.cz
Lenka Holušová – lenka.holusova@zssvinov.cz

Školní družina E. Rošického 1082

Školní družina je v provozu ve dnech školní výuky, a to v čase od 6:00–8:00 a 11:30–16:30.
Telefon: 596 639 662

Vychovatelky:
Kateřina Tarkotová – katerina.tarkotova@zssvinov.cz
Ing. Renáta Čechová – renata.cechova@zssvinov.cz

Dokumenty

KURIKULUM ŠKOLNÍ DRUŽINY

„Tvoření pro radost a radost ze života“

STÁHNOUT
VNITŘNÍ ŘÁD ŠD
STÁHNOUT
DOKUMENTY DRUŽINA ROŠICKÉHO

Zápisový lístek

STÁHNOUT

Rodičům dítěte…

STÁHNOUT

Zmocnění k vyzvedávání dítěte

STÁHNOUT

Odhláška

STÁHNOUT
DOKUMENTY DRUŽINA BÍLOVECKÁ

Zápisový lístek

STÁHNOUT

Rodičům dítěte…

STÁHNOUT

Zmocnění k vyzvedávání dítěte

STÁHNOUT

Odhláška

STÁHNOUT

Akce 2021/2022

Akce 2019/2020