Školní parlamentPráce školního parlamentu ve školním roce 2022/2023

VÁNOČNÍ KONCERT

V důsledku hygienických opatření se letos nemohl uskutečnit náš tradiční vánoční koncert v tělocvičně a proto jsme se rozhodli, že potěšíme naše spolužáky a nacvičili jsme krátké vystoupení do školního rozhlasu. Žáci a žákyně ze tříd 6. A., 6. B a 7. A zahráli na hudební nástroje vánoční skladby a zpříjemnili nám všem předvánoční atmosféru ve třídách.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU TŘÍD

Letos jsme si zpříjemnili dobu před Vánocemi a naše třídy jsme si sami vyzdobili tak, abychom navodili co nejlepší atmosféru. Fantazii se meze nekladou, takže se v mnoha třídách rozsvítily nazdobené stromečky, okna ozdobily sněhové vločky a někde na nás blikaly interaktivní tabule ozdobené barevnými světýlky. Zástupci tříd v parlamentu všechny třídy ohodnotili a rozhodli o jejich umístění. Nejlepší výzdobu měla třída 7. A, na druhém místě a třetím místě byly třídy 7. B a 6. B.

KARANTÉNA NÁS VŠECHNY ZASKOČILA. A JAK JSME TO PROŽÍVALI?

Tadeáš 8.B
Karanténa nebyla tak hrozná, jak jsem si ze začátku myslel, že jediné čeho se bojím, jsou přijímačky na střední školu, protože jsme se na ně moc nepřipravili. Zároveň nás to naučilo připravovat se doma na vlastní zodpovědnost.

Katka 8.A
Toto období koronaviru bylo pro všechny těžké, jak pro učitele tak pro nás žáky. Učili jsme se novým věcem jako např. učení přes internet a naučit se samostatnosti. Někomu toto období vyhovovalo a někomu zase ne. Naučili jsme se dbát na svoji hygienu, mytí rukou, ohleduplnosti k ostatním lidem a strávili jsme čas se svoji rodinou. Ale všichni jsme to skvěle zvládli a je za námi další školní rok.

Dominik 8.A
Bylo to těžší, protože nám učení nikdo nevysvětlil. Vyhovovalo mi to, protože jsem byl doma a spal jsem, do kdy jsem chtěl. V životě bych chtěl být více zodpovědný po této zkušenosti. Karanténu jsem trávil doma a na zahradě. Ven jsem moc nechodil, protože mi je nepříjemné nosit roušku. Až na některé výjimky byla karanténa fajn.

Lucka 6.B
Během koronavirového období jsme žili všichni ve strachu a báli se jít ven. Naštěstí toto období už pominulo a všichni jsme se z toho vzpamatovali. V Evropě na tom byla špatně Itálie, Francie a Velká Británie. Na dovolenou bychom mohli například do Chorvatska, Slovenska a Slovinska, kde jsou téměř prázdná města a uličky.

Petra 6.A
Zpočátku to vypadalo pouze na lehkou nemoc z Číny. Pak se vše ale začalo šířit do dalších států. Pandemie se dostala i k nám. V naší republice jsme měli situaci pod kontrolou, což se nedalo říct o Itálii, Španělsku a Americe. V tomto období vzniklo několik písní, např. Dej si roušku od skupiny Mirai a všichni jsme se řídili sloganem – Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mně.

Veronika 6.A
Věřím, že toto období, které bylo pro všechny náročné, už končí, a doufám, že se nebude opakovat.

Matěj 9. tř.
Pro některé lidi je toto období velkým ponaučením, protože si uvědomili, čeho dosáhli a jak snadno to mohou ztratit. Mnoho lidí přišlo o práci a nemá dostatek peněz. Ale každý si musí uvědomit, že peníze nejsou všechno. Všichni máme jen jeden život a musíme se rozhodnout, jak ho chceme strávit.

PŘÍSPĚVĚK NA KONTO DOBRÉHO ANDĚLA

Na konci školního roku se mezi zaměstnanci naší školy podařila vybrat na konto organizace Dobrý anděl částka 5 100 korun. Z důvodu karantény nebylo možné uspořádat žádnou charitativní akci na podporu znevýhodněných rodin, a proto se členové pedagogického sboru rozhodli přispět rovnou peněžní částkou, která byla této organizaci odeslána.

V novém kalendářním roce jsme zahájili novou tradici pod názvem

Beseda se zajímavou osobností

Každý rok bychom rádi pozvali nějakou zajímavou osobnost, která by nám poradila, jak se stát v životě úspěšným člověkem a motivovala nás k lepším studijním výsledkům.
V den, kdy jsme dostali pololetní vysvědčení, nás navštívil voják české armády, který se zúčastnil zahraniční mise v Afganistánu. Jeho vyprávění doprovázené fotografiemi bylo velmi zajímavé. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o tomto státu a také to, že mise našich vojáků v Afganistánu patří k těm nejnáročnějším. Povolání vojáka je tedy vhodné pouze pro velmi fyzicky i psychicky zdatné jedince.

101. výročí vzniku samostatné Československé republiky

Ach synku, synku

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 jsme v předstihu oslavili 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Naše žákyně zahrály na klavír několik českých písniček a s paní učitelkou Kubenkovou jsme si zazpívali nejoblíbenější písničku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka „ Ach synku, synku“. Nakonec jsme se občerstvili staročeskou bábovkou.

Na první schůzce parlamentu jsme si stanovili následující úkoly

1. Vybrat zástupce tříd do školního parlamentu pro tento školní rok.
2. Prodiskutovat způsob organizace SOUTĚŽE MASEK ke svátku HALLOWEEN.
3. Připomenout 101. VÝROČÍ vzniku samostatného československého státu.
4. Dbát na TŘÍDĚNÍ ODPADU ve třídách.
5. Pokračovat ve SBĚRU PLASTOVÝCH VÍČEK pro chlapce na vozíčku.
6. Zorganizovat SBĚR použitých, ale stále ještě pěkných DÁMSKÝCH KABELEK pro charitativní účely.

Uvítali jsme advent

Na pátek 29. listopadu připravili členové parlamentu setkání na chodbě u klavíru. Tentokrát proto, abychom si připomněli, že se blíží Vánoce. Pověděli jsme si, co to je advent a kdy letos začíná. Pozvali jsme i paní ředitelku, která nám všem připomněla, že Vánoce nejsou jen časem dárků, ale i časem, kdy bychom měli myslet na druhé, a pak slavnostně zapálila první svíčku na našem adventním věnci. S paní učitelkou Kubenkovou jsme si zazpívali první koledy a budeme se těšit na každý pátek až do Vánoc, abychom se zase sešli, zapálili další svíčky a zazpívali si.

17. listopadu jsme oslavili 30 let svobody

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce jsme vyzdobili naše chodby hesly, která provolávali studenti v roce 1989, připravili jsme krátkou připomínku tohoto výročí do školního rozhlasu a atmosféru revolučního roku nám připomněla písnička „Modlitba pro Martu“. O průběhu revoluce jsme si pak povídali v hodinách výchovy k občanství.

Sbírka

V říjnu jsme uspořádali bleskovou sbírku starého papíru na podporu našeho bývalého žáka, který trpí závažnou chorobou. Výtěžek jsme věnovali na transparentní účet, ze kterého bude hrazena finančně náročná léčba. Všem žákům i učitelům, kteří nejsou lhostejní a do sbírky se zapojili, velmi děkujeme.