Svinovský Ámos

Bankovní spojení

číslo účtu: 66006675/5500

Aktuality

Sportovní den

1. 5. 2022

Pozvánka

12. 3. 2022

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
spolku SVINOVSKÝ ÁMOS, Z.S.

ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (zástupci tříd), spolku „Svinovský Ámos, z. s.“
Bílovecká 10/7, 721 00 Ostrava-Svinov. IČO 141 25 382 se sídlem Ostrava-Svinov, PSČ 721 00,
se uskuteční v úterý dne 12. 4. 2022 v 15:30 hod v budově Základní školy na ulici Bílovecká 10 ve školní jídelně. Po skončení zasedání se budou konat ve třídách třídní schůzky rodičů, na nichž zástupci tříd (členové valné hromady) budou informovat ostatní rodiče o výsledcích jednání valné hromady.

Program zasedání:
1. PREZENCE
2. PLÁNU ČINNOSTI SPOLKU
3. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ROK 2022
4. DISKUZE
5. USNESENÍ
Účast všech delegátů tříd, tedy členů valné hromady je nutná!
Valnou hromadu svolává správní rada, a to vždy nejméně 1x ročně a dále vždy, když o to písemně požádá nejméně jedna třetina všech členů Spolku.

Stanovy spolku

12. 4. 2022

Ke stažení ZDE>>