UČITELSKÝ SBOR

Mgr. Iveta Komorášová

ředitelka školy
1. stupeň
iveta.komorasova@zssvinov.cz

Mgr. Petra Bystroňová

zástupkyně ředitelky školy
ČJ, NJ
petra.bystronova@zssvinov.cz

Mgr. Alexandra Vavrošová

výchovný poradce
ČJ, AJ
třídní učitelka 8. A
alexandra.vavrosova@zssvinov.cz 

Mgr. Svatava Zeinerová

školní metodik prevence
koordinátor ŠVP 
ČJ, Z 
třídní učitelka 7. A
svatava.zeinerova@zssvinov.cz

Mgr. Matěj Kaštovský 

Infomatika
matej.kastovsky@zssvinov.cz

Bc. Barbora Holbová

1. stupeň
třídní učitelka 3. B

barbora.holbova@zssvinov.cz

Mgr. Klára Benešová

1. stupeň
třídní učitelka 1. A

klara.benesova@zssvinov.cz

Mgr. Kamila Šichnárková

1. stupeň
třídní učitelka 2. A

kamila.sichnarkova@zssvinov.cz

Mgr. Lenka Šklubalová

1. stupeň
koordinátor ŠVP 
třídní učitelka 4. B
lenka.sklubalova@zssvinov.cz

Mgr. Ing. Renata Prokopová

1. stupeň
třídní učitelka 5. A
renata.prokopova@zssvinov.cz

Mgr. Svatava Přibylová

1. stupeň
třídní učitelka 5. B
svatava.pribylova@zssvinov.cz

Mgr. Markéta Binová

1. stupeň
třídní učitelka 3. A
marketa.binova@zssvinov.cz

Ivana Göbelová

1. stupeň
třídní učitelka 1. B
ivana.gobelova@zssvinov.cz

Mgr. Jana Krystynová

1. stupeň
třídní učitelka 4. A
jana.krystynova@zssvinov.cz

Mgr. Eva Žitníková

1. stupeň
třídní učitelka 2. B
eva.zitnikova@zssvinov.cz

Mgr. Sabina Plšková

1. stupeň
třídní učitelka 7. B
sabina.plskova@zssvinov.cz

Mgr. Lucie Mazánková

M, Tv
třídní učitelka 8. B
lucie.mazankova@zssvinov.cz

Mgr. Vladimír Dedek

M, Informatika
koordinátor ICT
třídní učitel 9. A
vladimir.dedek@zssvinov.cz

Mgr. Nikol Peterková

Čj, Aj
třídní učitelka 9. B
nikol.peterkova@zssvinov.cz

Mgr. Marie Farkasová

F, Ch koordinátor ICT
třídní učitelka 6. A
marie.farkasova@zssvinov.cz

Mgr. Kateřina Klegová

D, Vko, Vkz
třídní učitelka 6. B
katerina.klegova@zssvinov.cz

Bc. Michaela Šebíková


michaela.sebikova@zssvinov.cz

Mgr. Jolana Ibrahimová

Aj, Rj
jolana.ibrahimova@zssvinov.cz

Ing. Kateřina Snášelová

Pč, Vv
katerina.snaselova@zssvinov.cz

Mgr. Radim Horsinka

Tv, Pč
radim.horsinka@zssvinov.cz

Bc. Helga Benčová

1. stupeň
helga.bencova@zssvinov.cz

P. Jan Larisch, Th.D.

Náboženství

Mgr. Lenka Jašková

třídní učitelka 2. C
lenka.jaskova@zssvinov.cz

Petra Kubenková, DiS.

Hv
petra.kubenkova@zssvinov.cz

Mgr. Kateřina Mališková

třídní učitelka 5. C
katerina.maliskova@zssvinov.cz

Bc. Kristýna Šímová

Tv
kristyna.simova@zssvinov.cz