VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-SVINOV

AKTUALITY

Zápis do MŠ
16. 4. 2024

Elektronická přihláška  ZDE>>
Další informace ZDE>>

Zápis do 1. tříd
22. 3. 2024

Elektronická přihláška  ZDE>>

Zápis do 1. tříd
19. 2. 2024

Informace k zápisu  ZDE>>

Den otevřených dveří
19. 2. 2024
3333 km k Jakubovi aneb čtením až do cíle
5. 12. 2023 

S prvním prosincovým dnem nejenže nastala meteorologická zima, ale také na naší škole vypukla stejně naplno čtenářská výzva – 3333 km k Jakubovi aneb čtením až do cíle.
Až do konce března budou všechny třídy zaznamenávat veškerou společnou i individuální četbu v rámci hodin českého jazyka, čtenářských dílen, ale i jiných předmětů. Společně by pak měly dosáhnout počtu 3333 stran analogicky ke knize Petry Braunové 3333 km k Jakubovi, která vypráví o dlouhé cestě chlapce a jeho otce do Santiaga de Compostela, právě těch 3333 km urazí společně na kole.
Děti budou moci číst klasické knihy, e-knihy, ale také poslouchat audioknihy.
Celá akce, jejíž součástí bude také autorská tvorba, bude ukončena v Měsíci knihy, a to společnými workshopy, knihovnickými lekcemi a společným čtením vlastních vymyšlených příběhů.
Jak se dětem v dosažení cílového počtu stran daří, budou moci sledovat na obří hoře umístěné ve vestibulu školy.
Tak nám držte palce!

Plakát ke stažení ZDE>>

Přijímací řízení v roce 2024
4. 12. 2023 

Vážení zákonní zástupci, všechny změny v přijímacím řízení v roce 2024 jsou přehledně shrnuty na následujících stránkách: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html.
Změny v podávání přihlášek a možnosti podání přihlášek budou probrány na třídní schůzce pro 9. ročníky dne 16. 1. 2024.
Ostatní uchazeče z nižších ročníků prosíme, aby se obraceli přímo na výchovného poradce školy: alexandra.vavrosova@zzsvinov.cz.
Vaše dítě bude podávat přihlášku na tři (respektive pět škol, v případě školy s talentovou zkouškou) školy, kdy pořadí škol bude odpovídat prioritě vašeho zájmu.
Veškeré další informace budeme přinášet v průběhu měsíce ledna.

Mgr. Alexandra Vavrošová
výchovný poradce

Celodenní stávka zaměstnaců 27. 11. 2023
22. 11. 2023 

Oznámení
Vyjádření odborů

Ocenění pro školní jídelnu
30. 10. 2023 

Blahopřejeme školní jídelně k ocenění v rámci projektu „Fajne školní bistro“

STRÁNKY PROJEKTU
Volby do školské rady
13. 9. 2023 (aktualizováno 13. 10. 2023)

Vyhlášení řádných voleb do školské rady.

INFORMACE KE STAŽENÍVýsledky ke stažení
Mimořádná změna odchodů ze školní družiny
21. 9. 2023

Přihlášení do systému naleznete na stránkách školní družiny: https://www.zssvinov.cz/skolni-druzina/

POZVANKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY spolku Svinovský Ámos, z. s.
13. 9. 2023

Zasedání valné hromady (zástupci tříd), spolku „Svinovský Ámos, z.s.“ Bílovecká 10/7, 721 00 Ostrava-Svinov.
IČO: 14125382 se sídlem Ostrava-Svinov, se uskuteční v úterý dne 26. 9. 2023 v 16:00 v budově základní školy na ulici Bílovecká 10 (školní jídelna).
PROGRAM ZASEDÁNÍ
PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ZÁSTUPCŮ
PLÁN ČINNOSTI SPOLKU
HOSPODAŘENÍ
VOLBA POKLADNÍKA
DISKUZE
USNESENÍ
Účast všech zástupců tříd nutná.
Valnou hromadu svolává správní rada a to vždy nejméně 1krát ročně a dále vždy, když o to písemně požádá nejméně jedna třetina všech členů spolku.

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD
8. 9. 2023

Obecné informace ke stažení

Informace k adaptačnímu kurzu
30. 8. 2023

Obecné informace
Informace o platbě,…

Organizace prvního týdne školního roku 2023/2024
30. 8. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024 – 4. 9. 2023 v 8:00 ve třídách na budovách Bílovecká 1, Bílovecká 10 a E. Rošického 2.B, 3.B, 4.B, 5.B.

Zahájení v 1.B na E. Rošického v 9:00.

 

4. 9. 2023 – 1 vyučovací hodina, 6. ročník – adaptační kurz

5. 9. 2023 – 1.A, 1.B – výuka do 9:40, žáci I. a II. stupně výuka do 11:40 – třídnické hodiny, 6. ročník – adaptační kurz

6. 9. 2023 – 1.A, 1.B – výuka do 9:40, žáci I. a II. stupně výuka do 11:40 – třídnické hodiny, v 10:00 – „Kroužkobraní“

7. 9. 2023 – 6. ročník – třídnické hodiny do 11:40, žáci I. stupně – výuka dle rozvrhu do 11:40, žáci II. stupně – výuka dle rozvrhu do 13:30

8. 9. 2023 – 3. a 4. ročníky – náborový den národní házené do 11:40, ostatní třídy – výuka dle rozvrhu ( I. stupeň do 11:40, II. stupeň do 13:30)

Navýšení úplaty v MŠ od 1. září 2023
26. 7. 2023

S platností od 1. 9. 2023 navyšujeme cenu úplaty v MŠ.
Dítě celodenní – 540 Kč/měsíc
Dítě polodenní – 540 Kč/měsíc
Dítě čtyřhodinové – 360 Kč/měsíc
Bezúplatné předškolní vzdělávání v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v případě odkladu povinné školní docházky)

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Iveta Komorášová

 +420 596 961 425
+420 703 144 708
iveta.komorasova@zssvinov.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY
Mgr. Petra Bystroňová

zástupkyně ředitelky pro ZŠ
+420 703 144 709
petra.bystronova@zssvinov.cz

Bc. Eva Ulmannová

zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
+420 703 141 902 
eva.ulmannova@zssvinov.cz

KONTAKTY
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace

Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov
telefon/fax: +420 596 961 425
e-mail: zssvinov@zssvinov.cz
ID schránky: dxkt622
IČ: 70641871