Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov

AKTUALITY

Provozní informace
6. 9. 2021

Nástupy na vyučování ZDE>>
Rozpis jídelny B10 ZDE>>
Rozpis jídelny Rošického ZDE>>

Informace k zahájení školního roku 2021/2022
27. 08. 2021

Informace pro rodiče ZDE>>
Manuál Ministerstva školství k nástupu a testování ZDE>>
Reakce MŠMT k dezinformacím ZDE>>

Nabídka pracovního místa
14. 08. 2021

Hledáme novou paní uklízečku.
Více informací ZDE>>

Nabídka pracovního místa
14. 06. 2021

Hledáme novou paní učitelku do mateřské školy.
Více informací ZDE>>

Hlasování – Hýbeme se hezky česky
10. 06. 2021

Dejte prosím hlas naší škole v soutěži – Hýbeme se hezky česky. Odkaz na hlasování a další informace ZDE>>

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
02. 06. 2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení ZDE>>

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
20. 05. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
od 24. května 2021 bude probíhat výuka dle pokynů MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 17. 5. 2021.
V naší škole bude probíhat od 24. 5. 2021 prezenční výuka pro žáky všech tříd I. a II. stupně.

Prezenční výuky se mohou účastnit pouze žáci, kteří budou mít negativní test na COVID-19.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testovat budeme všechny žáky 1 x týdně – vždy v pondělí.
Pokud vaše dítě nebude otestováno, nemůže se zúčastnit prezenční výuky.
Absence bude omluvena a žák obdrží v Bakalářích týdenní plán učiva, předávání úkolů bude domluveno po dohodě s třídní učitelkou.

Celý text s informacemi k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021 ZDE>>
Organizace výuky, nástupy, … ZDE>> 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
12. 05. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
od 17. do 24. května 2021 bude probíhat výuka dle pokynů MŠMT v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 10. května 2021.
V naší škole od 17. 5. 2021 bude probíhat pro žáky všech tříd I. stupně prezenční výuka a pro žáky II. stupně rotační výuka ve dvou turnusech:
1. turnus od 17. 5. – distanční výuka
7.A, 7.B, 8.A, 8.B na budově Bílovecká 10 ve svých kmenových třídách kromě 8.B (v učebně č. 41)
2. turnus od 17.5. – prezenční výuka
6.A, 6.B, 9.A, 9.B v budově Bílovecká 10 (6.A v učebně 43, 9.A v učebně 46)

Prezenční výuky se mohou účastnit pouze žáci, kteří budou mít negativní test na COVID-19.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testovat budeme:
– žáky 1. stupně 1x týdně (v pondělí)
– žáky 2.stupně 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. 
Pokud vaše dítě nebude otestováno, nemůže se zúčastnit prezenční výuky.
Absence bude omluvena a žák obdrží v Bakalářích týdenní plán učiva, předávání úkolů bude domluveno po dohodě s třídní učitelkou.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají.)
Žáci budou po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku), které brání šíření kapének.
Výuka žáků bude probíhat dle platného rozvrhu hodin včetně Tv a Pč. Změny v organizaci výuky z důvodu dodržení homogenity skupin najdete v příloze.
Výdej obědů v období prezenční výuky bude dle rozpisu, který vám sdělí třídní učitelky.
Pokud vaše dítě bude chodit na obědy, přihlaste obědy u paní vedoucí jídelny na tel. čísle 596961521 nejpozději do pátku 14. 5. 2021.
Výdej obědů pro žáky na distanční výuce bude možný do jídlonosičů v době od 10:45 do 11:30 v jídelně Bílovecká 10 a ve výdejně E. Rošického.
Více informací naleznete na: edu.cz
V případě dalších dotazů kontaktujte vedení školy prostřednictvím mailu nebo na tel. čísle 703144709.

Rozpis nástupu ZDE>>
Celý text s informacemi k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021 ZDE>>

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
05. 05. 2021

Vážení rodiče,
dle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 bude i v naší organizaci probíhat testování v souladu s tímto opatřením.
Testování pro žáky:
– prvního stupně bude probíhat s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu.
– druhého stupně dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek)
Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
Organizace výuky:
Rotační výuka pro žáky prvního stupně pokračuje dle pokynů ze dne 12. 4. 2021.
Rotační výuka pro žáky druhého stupně: od 10. 5. 2021: 7.A, 7.B, 8.A, 8.B
od 17. 5. 2021: 6.A, 6.B, 9.A, 9.B

Další informace pro žáky druhého stupně ZDE>>
Celý text s informacemi k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021 ZDE>>
Rozpis nástupu ZDE>>

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
30. 4. 2021

Vážení rodiče,
dle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 bude i v naší organizaci probíhat testování v souladu s tímto opatřením.
Testování od 3. 5. 2021 bude probíhat s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provede bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
V naší organizaci platí pokyny k organizaci rotační výuky ze dne 12. 4. 2021.
Celý text s informacemi k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021  ZDE>>

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
30. 4. 2021

KE STAŽENÍ ZDE>>

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLKY OD 1. BŘEZNA 2021
1. 3. 2021

Od pondělí 1. 3. 2021 je z důvodu vyhlášení opatření v rámci nouzového stavu opět přerušena prezenční výuka v 1. a 2. ročnících a uzavřeny mateřské školy.

Informace o otevřených školách a školkách v Ostravě. 

ZDE>>

Informace MŠMT

DOKUMENT KE STAŽENÍ ZDE>>

ZÁPIS DO MŠ
14. 4. 2021

Pokyny pro přijímání dětí do MŠ ZDE>>

Další dokumenty ZDE>>

Přihlašovací aplikace ZDE>>

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
8. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školkách
dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

V základních školách
– žákům 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd,
– na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.

Celé znění v příloze č. 1
Bližší informace pro rodiče žáků základní školy jsou v Bakalářích ve zprávách pro rodiče (Komens) a na webu školy níže.
Bližší informace pro rodiče děti mateřské školy naleznete na stránkách jednotlivých MŠ.

Zápis do 1. třídy
17. 3. 2021


Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Z důvodu mimořádných opatření bude probíhat bez přítomnosti dětí ve dnech 1.–11. dubna 2021 pouze formální část zápisu on-line.

Motivační část bude realizována dle epidemiologického vývoje a nařízení MŠMT buď distančně online formou nebo prezenčně v budovách školy v době po 11. 4. 2021. Zákonní zástupci budou včas o způsobu této části informováni.

Upozorňujeme rodiče, že jedna 1. třída s max. počtem 24 žáků bude otevřena na odloučeném pracovišti základní školy E. Rošického 1082/22, Ostrava-Svinov
a
jedna až dvě 1. třídy dle počtu přijatých žáků s max. počtem 30 žáků na třídu na odloučeném pracovišti základní školy Bílovecká 1/27, Ostrava-Svinov.

Případné dotazy k zápisu Vám rádi sdělíme:
v pracovních dnech od 22. 3. 2021 do 11. 4. 2021 od 8:00 do 15:00 hodin na tel. čísle 703 144 709

VÍCE ZDE >>

Jak provést zápis? NÁVOD ZDE >>

Odkaz na přihlašovací aplikaci (bude aktivní od 1. 4. 2021) ZDE >>

Video pro prvňáčky

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
11. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
 – pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 3. května 2021
 – pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
 – pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 4. května 2021
 – pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky  – pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
 – pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Distanční výuka od 1. 3. 2021
27. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci!
Od pondělí 1. března 2021 bude výuka probíhat distanční formou, která je pro všechny žáky povinná.
Strava bude všem žákům v distanční výuce odhlášena.
Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně.
Žák nebo zákonný zástupce, který má o stravování v distanční výuce zájem, si musí obědy sám přihlásit nejpozději den předem do 12:00 hodin a odebrat jen do jídlonosiče v době od 10:45 do 11:30 hodin.
Nemocný žák, který se neúčastní distanční výuky, nárok na dotovaný oběd nemá.
Důrazně upozorňujeme, že tento oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa.
Děkujeme za pochopení a spolupráci při všech organizačních změnách, které se nás nyní týkají a přejeme všem hlavně pevné fyzické i duševní zdraví.

Vedení školy

Smutná zpráva
21. 3. 2021

V sobotu 20. března 2021 zemřela ve věku 79 let bývalá dlouholetá členka učitelského sboru svinovské základní školy paní Irena Jurečková.
Dle sdělení rodiny, by měla v červnu 2021 proběhnou zádušní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích.
Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Upřímnou soustrast pozůstalým.

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
24. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření.

VÍCE ZDE >>

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA DO 28. ÚNORA 2021
17. 2. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.
https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

Smutná zpráva
17. 2. 2021

V pátek 12. února 2021 zemřela ve věku úctyhodných 86 let bývalá členka učitelského sboru svinovské základní školy paní Jarmila Stehlíková. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku. Upřímnou soustrast pozůstalým.

Organizace výuky od 25. 1. 2021
25. 1. 2021

Pro žáky 1. a 2. probíhá prezenční výuka. Ve čtvrtek 28. 1. bude rozdán těmto žákům výpis z vysvědčení.

3.–9. ročníky se nadále vzdělávají distančním způsobem.

Žákům 3.– 8. ročníku bude předán výpis z vysvědčení ihned po návratu do škol, známky jsou zpřístupněny na Bakaláři.

Žákům 9. ročníku bude předán výpis z vysvědčení, 2 přihlášky na SŠ a zápisový lístek 1. 2. 2021. Bližší pokyny dostanou od třídních učitelek.

Organizace výuky pro žáky 1. a 2. tříd v termínu od 4. ledna 2021
29. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení o organizaci výuky od 4. ledna 2021 dle nařízení MŠMT.

VÍCE ZDE>>

Organizace výuky pro žáky 3.–9. tříd v termínu od 4. ledna 2021
29. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení o organizaci výuky od 4. ledna 2021 dle nařízení MŠMT.

VÍCE ZDE>>

PF 2021
16. 12. 2020
Volné dny 21. a 22. 12. 2020
16. 12. 2020

Vážení rodiče,
dle opatření MŠMT jsou dny 21. a 22. 12. 2020 stanoveny jako volné dny. Výuka v těchto dnech neprobíhá. Zákonní zástupci však mohou čerpat v těchto dnech ošetřovné.

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKA
14. 12. 2020

Na závěr letošního roku se žáci naší školy zúčastnili charitativní sbírky na podporu občanů, kteří nemají rodinné zázemí a vánoční svátky nemohou strávit v kruhu své rodiny. Organizátorem této akce je firma Mixlo, s. r. o. Ve spolupráci s jejími zaměstnanci jsme předali několik desítek balíčků s drobnými dárky, které potěší. Děti s rodiči nakoupily kosmetiku, čaje a hrníčky, teplé ponožky, šály a další dárky pro radost. Dárky poputují do charitních a azylových domů v Ostravě.
Všem, kterým není osud těchto lidí lhostejný, a do sbírky se zapojili, srdečně děkujeme.

Jolana Ibrahimová


Odkaz na článek v Deníku.


Do akce se také zapojily děti z mateřských škol, více informací získáte po kliknutí na odkazy. 

MŠ RošickéhoMŠ Stanislavského
Vánoční poselství ze Svinova
12. 12. 2020

https://svinov.ostrava.cz/cs/o-svinove/aktualne/vanocni-pozdrav

Rozvrhy hodin od 3. 11. 2020
2. 11. 2020

Platné rozvrhy distanční výuky od 3. 11. 2020. Zakroužkované hodiny budou realizovány on-line, ostatní formou nepovinných konzultací. Výuka Hv, Vv, Pč, Tv bude realizována formou zadaných úkolů nebo prezentací a videí – vše bude zadáno na nástěnkách tříd v Bakalářích. 
Rozvrh hodin platí do odvolání.

VÍCE ZDE >>

Distanční výuka od 2. 11. 2020
27. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci!
Od pondělí 2. 11. 2020 bude výuka nadále probíhat distanční formou, která je pro všechny žáky povinná.
Během distanční výuky budou žáci informováni přes bakaláře na nástěnkách tříd o zadaných úkolech a prostřednictvím TEAMSů bude vedena on-line výuka. S plánem distanční výuky budou žáci předem seznámeni. Žáci jsou povinni se výuky účastnit tak, že se přihlásí do on-line hodin nebo dle domluvy si výukové materiály vyzvednou každý den ráno. Jejich účast je evidována v elektronické třídní knize bakalářů.
Žáci, kteří se účastní distanční výuky mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně. Strava bude všem žákům v distanční výuce odhlášena. Žák nebo zákonný zástupce, který má o stravování v distanční výuce zájem, si musí obědy sám přihlásit nejpozději den předem do 12:00 hodin a odebrat jen do jídlonosiče v době od 10:45 do 11:30.
Důrazně upozorňujeme, že tento oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa.
Nemocný žák, který se neúčastní distanční výuky nemá nárok na dotovaný oběd.

Poučení o bezpečnosti
23. 10. 2020

Pro první stupeň

Pro druhý stupeň

Hygienická opatření od 5. 10. 2020
4. 10. 2020

INFORMACE PRO ZŠ A MŠ OSTRAVA-SVINOV, P. O. DLE NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STRANICE

VÍCE ZDE >>

Výpadek webových stránek
24. 9. 2020

Omlouváme se za dlouhodobý výpadek webových stránek. Webhosting, na kterém běží naše webové stránky, byl napaden hackery. Došlo k poškození veškeré serverové infrastruktury našeho poskytovatele a vše muselo být přeinstalováno a obnoveno ze záloh. Výpadek se týkal cca 15 000 webů. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Úřední hodiny kanceláře školy
7. 9. 2020

PONDĚLÍ a STŘEDA od 7:00 do 15:00 hodin
Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen.
Osobní jednání v kanceláři školy nebo s pedagogy je nutné si předem
domluvit telefonicky nebo e-mailem.
Při vstupu cizích osob prosím používejte roušky a desinfikujte si ruce u vrátnice.

Na co se můžete těšit…
27. 8. 2020

Milí žáci, v novém školním roce jsme pro vás připravili několik překvapení.

VÍCE ZDE >>

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Iveta Komorášová

 +420 596 961 425
+420 703 144 708
iveta.komorasova@zssvinov.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY
Mgr. Petra Bystroňová

zástupkyně ředitelky pro ZŠ
+420 703 144 709
petra.bystronova@zssvinov.cz

Bc. Eva Ulmannová

zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
+420 703 141 902 
eva.ulmannova@zssvinov.cz

KONTAKTY
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace

Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov
telefon/fax: +420 596 961 425
e-mail: zssvinov@zssvinov.cz
ID schránky: dxkt622
IČ: 70641871