5. B

Informace pro páťáky
Jak to bude na začátku září?

Sejdeme se 1. 9. v 8:00 v naší třídě. Výuka bude do 8:45. Obědy 9:00-10:00.

Za domácí úkol je vyplnit žákovskou na straně 1 a také si přečíst a podepsat poslední stranu. Předat rodičům ke kontrole ostatní dokumenty ve složce.


V pátek 2. 9. nezapomeň donést všechny pomůcky, pytlík na lavici a také složku na pracovní listy. Končit budeme v 11:40.

Od pondělí 5. 9. do pátku 9. 9. se učíme podle rozvrhu, ale končit budeme ještě po 4. vyučovací hodině v 11:40. 
 

SEZNAM POMŮCEK