5. B

Pěvecká soutěž

Dnes proběhlo třídní kolo pěvecké soutěže. Celkem se zúčastnilo 5 pěveckých dvojic a 5 sólistů. Repertoár byl velmi široký. Slyšeli jsme písně lidové (Vysoký jalovec, Na tom bošileckým mostku), písně pro děti nebo z pohádek (Malé kotě, Není nutno, Miluju, maluju), písně moderní (Believer, Heat Waves, Když nemůžeš) i píseň nezařaditelnou (Sólo pro prádelní hrnec).

S odbornou porotou jsme se shodli, že všichni soutěžící svá vystoupení zvládli, jen nás zradila technika a zvuk nebyl vždy kvalitní.

Nejvíce nás zaujaly dvojice Robin s Martinem a Michal s Davidem a ze sólistů Tadeáš.