Organizace školního roku

Důležité termíny

Prázdniny

Zahájení školního roku 2021/22 začne 1. 9. 2020 (středa)
Podzimní prázdniny 27. a 29. 10. 2020 (středa, pátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020–2. 1. 2021 (čtvrtek–neděle) vyučování začne 3. 1. 2021 (pondělí)
Vydání pololetního vysvědčení 31. 1. 2022 (pondělí)
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 (pátek)
Jarní prázdniny 28. 2.–6. 3. 2022 (pondělí–neděle)
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 (čtvrtek)
Vydání vysvědčení 30. 6. 2022 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 1. 7.–31. 8. 2022 (pátek–středa)

Plán třídních schůzek

14. 9. 2021 od 17:00 Plenární schůze SRPŠ, po ukončení TS
23. 11. 2021 – 1. st. od 16:30 do 18:00 2. st. od 17:00 do 18:30
12. 4. 2022 – 1. st. od 16:30 do 18:00 2. st. od 17:00 do 18:30

Další termíny

Přijímací zkoušky – bude doplněno po zveřejnění na stránkách MŠMT
Střední školy a nižší stupeň víceletých gymnázií 
Talentové zkoušky 

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
1. 4.– 6. 4. 2022 – on-line přihlášení
7. 4. 2022 Prezenčně od 13:00 do 17:00

Plánované akce