Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: p. Soňa Geryková
Telefon: +420 596 961 521
E-mail: sona.gerykova@zssvinov.cz
Připomínky a náměty ke stravování: jidelnasvinov@seznam.cz

Prodej obědů a úhrada úplaty na červen 2022

pondělí  30. 5. od 6:00–14:00 hod
úterý 31. 5. od 6:00–14:00 hod
Pokud si nezakoupíte stravenky na měsíc červen do 31. 5. 2022, dne 1. 6. 2022 nebudete mít nárok na oběd.

Cena


7–10 let 22 x 31,– = 682,–
11–14 let 22 x 33,– = 726,–
15 let a více 22 x 34,– = 748,–
Dospělí
0 x 75,– = 0,–

cel. 3–6 let 22 x 41,– = 902,–
cel. 7–10 let 22 x 45,– = 990,–
pol. 3–6 let 22 x 32,– = 704,–
pol. 7–10 let 22 x 36,– = 792,–
Úplata za pobyt v MŠ činí 480 Kč.

Účet pro platby 1649334309/0800 (nezapomínat na variabilní symbol dítěte).
Výběr v hotovosti (pouze v těchto dnech) na ZŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov, v kanceláři vedoucí školní jídelny. Jiný termín možný po telefonické domluvě.

OZNÁMENÍ!!!

Vedení školy rozhodlo, že od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 nebude moci školní jídelna vařit pro cizí strávníky z důvodu Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Navýšení cen stravného od 1. 1. 2022

Kategorie

MŠ 3–6 let 2x svačina + oběd 41 Kč
                   1x svačina + oběd 32 Kč
MŠ 7–10 let 2x svačina + oběd 45 Kč
                      1x svačina + oběd 36 Kč
MŠ 3–6 let 1x svačina 9 Kč
MŠ 7–10 let 1x svačina 11 Kč

ZŠ 7–10 let oběd 31 Kč
ZŠ 11–14 let oběd 33 Kč
ZŠ 15 let a více oběd 34 Kč

Ostatní cizí strávníci oběd 75 Kč
Důchodci ZŠ a MŠ 33 Kč 

Stravné a úplata MŠ od 1. 1. 2022

Navýšení úplaty v MŠ od 1. září 2019

S platností od 1. 9. 2019 navyšujeme cenu úplaty v MŠ.
Dítě celodenní – 480 Kč/měsíc
Dítě polodenní – 480 Kč/měsíc
Dítě čtyřhodinové – 320 Kč/měsíc
Bezúplatné předškolní vzdělávání v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v případě odkladu povinné školní docházky)

Neodhlášená strava

Z důvodu neodhlašování stravy v době nepřítomnosti žáků ve škole upozorňujeme:
stravování žáků se uskutečňuje dle Školského zákona č.561/2004 Sb., §119
pouze v době jejich pobytu ve škole.
V první den nepřítomnosti žáka lze oběd ve školní jídelně vyzvednout. V dalších dnech je pak nutné oběd odhlásit (do 14:00 hodin předešlého dne), protože se již nejedná o zvýhodněné školní stravování dotované státem.
Pokud nebude oběd odhlášen, budou započítány k úhradě ostatní náklady, tj. věcná a mzdová režie. Doplatek činí + 42,– Kč za jeden oběd!
Toto opatření vyplývá z Vyhlášky 107/2005 Sb., §4 odst. 9 o školním stravování.

Jídelníček

Jídelní lístek, přihlašování a odhlašování obědů online – výdejna Bílovecká 10.

Jídelní lístek, přihlašování a odhlašování obědů online – výdejna E. Rošického.

Alergeny

Seznam alergenů získáte kliknutím na tlačítko.