Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: p. Soňa Geryková
Telefon: +420 596 961 521
Mobil: +420 725 986 474
E-mail: sona.gerykova@zssvinov.cz
Připomínky a náměty ke stravování: jidelnasvinov@seznam.cz

Prodej obědů a úhrada úplaty na říjen 2022

úterý 27. 9. od 6:00–14:00 hod
čtvrtek 29. 9. od 6:00–13:00 hod

Cena


7–10 let 18 x 31,– = 558,–
11–14 let 18 x 33,– = 594,–
15 let a více 18 x 34,– = 612,–
Dospělí
20 x 82,– = 1640,–

cel. 3–6 let 20 x 41,– = 820,–
cel. 7–10 let 20 x 45,– = 900,–
pol. 3–6 let 20 x 32,– = 640,–
pol. 7–10 let 20 x 36,– = 720,–
Úplata za pobyt v MŠ činí 480 Kč.

Účet pro platby 1649334309/0800 (nezapomínat na variabilní symbol dítěte).
Výběr v hotovosti (pouze v těchto dnech) na ZŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov, v kanceláři vedoucí školní jídelny. Jiný termín možný po telefonické domluvě.

Navýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Kategorie

MŠ 3–6 let 2x svačina + oběd 41 Kč
                   1x svačina + oběd 32 Kč
MŠ 7–10 let 2x svačina + oběd 45 Kč
                      1x svačina + oběd 36 Kč
MŠ 3–6 let 1x svačina 9 Kč
MŠ 7–10 let 1x svačina 11 Kč

ZŠ 7–10 let oběd 31 Kč
ZŠ 11–14 let oběd 33 Kč
ZŠ 15 let a více oběd 34 Kč

Ostatní cizí strávníci oběd 82 Kč
Důchodci ZŠ a MŠ 33 Kč 

Stravné a úplata MŠ od 1. 1. 2022

Navýšení úplaty v MŠ od 1. září 2019

S platností od 1. 9. 2019 navyšujeme cenu úplaty v MŠ.
Dítě celodenní – 480 Kč/měsíc
Dítě polodenní – 480 Kč/měsíc
Dítě čtyřhodinové – 320 Kč/měsíc
Bezúplatné předškolní vzdělávání v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v případě odkladu povinné školní docházky)

Neodhlášená strava

Z důvodu neodhlašování stravy v době nepřítomnosti žáků ve škole upozorňujeme:
stravování žáků se uskutečňuje dle Školského zákona č.561/2004 Sb., §119
pouze v době jejich pobytu ve škole.
V první den nepřítomnosti žáka lze oběd ve školní jídelně vyzvednout. V dalších dnech je pak nutné oběd odhlásit (do 14:00 hodin předešlého dne), protože se již nejedná o zvýhodněné školní stravování dotované státem.
Pokud nebude oběd odhlášen, budou započítány k úhradě ostatní náklady, tj. věcná a mzdová režie. Doplatek činí + 44,– Kč za jeden oběd!
Toto opatření vyplývá z Vyhlášky 107/2005 Sb., §4 odst. 9 o školním stravování.

Jídelníček

Jídelní lístek, přihlašování a odhlašování obědů online – výdejna Bílovecká 10.

Jídelní lístek, přihlašování a odhlašování obědů online – výdejna E. Rošického.

Alergeny

Seznam alergenů získáte kliknutím na tlačítko.