Projekty MŠ

Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě

Mateřské školy se zapojily do projektu: Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě.
Projekt se zabývá zvýšením kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání, prostřednictvím předškolního vzdělávání ohrožených dětí, aktivitami k prevenci školní neúspěšnosti a personální podporu inkluzivního vzdělávání ve školách.
Projekt finančně pokryje činnost asistenta v období 9/2020–12/2022, který bude pracovat na všech odloučených pracovištích mateřských škol ve Svinově.
Také bude financovat pracovníka, který povede pravidelné logopedické chvilky pro děti. V nich se bude věnovat zejména procesům vnímání a rozlišování zvuků mluvené řeči, rozvoji slovní zásoby a správné výslovnosti u dětí.